September 2002 om fjernsal av finansielle tenester til forbrukarar. Utveksling av opplysninger på anmodning. Europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/29/EF. Nedenfor gjengis den norske versjonen, hentet fra EØS-tillegget. De berørte vedkommende myndigheter skal bli enige om hvilke språk som skal brukes i anmodninger og ved formidling av opplysninger, før anmodningene framsettes. Bruk av opplysninger, vern av personopplysninger samt taushetsplikt og forretningshemmeligheter. Ved mistanke om kortsvindel/ kortmisbruk forbeholder kilroy seg retten til å annulere bestillingen og tilbakeføre hele betalingsbeløpet til det kortet betalingen ble trukket fra.

på Gratis ingen registrering seks nettsteder

Hva tror du?

Merk: Din e-postadresse vil ikke bli publisert